Coworking là gì?

Coworking đang phát triển rất nhanh tại Hồ Chí Minh và trên khắp thế giới, nhưng vẫn có nhiều …

Làm thế nào để chọn một không gian làm việc tốt?

Dựa theo nghiên cứu năm 2019 của DeskMag, có trên 2 triệu người đang làm việc tại hơn 20,000 …